Jau hai num Nina Schuler e deriv da la patria da Guglielm Tell, il chantun Uri. Durant l’emna viv jau a Friburg, cunquai che jau studegel là dapi l’atun passà medischina umana. La diversitad linguistica da la Svizra fascinescha mai adina danovamain. En la citad bilingua da Friburg è questa diversitad da sentir tant pli ferm. Tuttina m’allegrel jau mintga fin d’emna da returnar en il chantun Uri. Betg mo la natira da la Svizra Centrala, mabain era sia tradiziun ed istorgia ma fascineschan. Sco Uranaisa superbia sun jau creschida si cun l’istorgia da Guglielm Tell. I ma stat fitg a cor da render enconuschenta questa grondiusa istorgia a tut ils uffants en Svizra.